به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید
<h1 class="entry-title">برچسب: زیگ-زاگ</h1>
15 ارد

تعریف و معرفی اندیکاتور زیگ-زاگ

اندیکاتور تکنیکال Zig-Zag چیست؟ اندیکاتور زیگ زاگ در چارت قیمتی نقاطی را مشخص می کند که تغییراتی بیشتر از موج قبلی را به دنبال داشته باشد. سپس با رسم خطوط بین نقاط، آن ها را به متصل می کنند. این اندیکاتورِ تحلیل تکنیکال برای کمک به شناسایی روند قیمت استفاده می شود. همچنین نوسانات تصادفی […]

15 ارد

استفاده از اندیکاتور زیگ-زاگ جهت توسعه استراتژی معاملاتی

اندیکاتور Zig-Zag به الگوی خطوط مستقیمی گفته می شود که بر روی چارت قیمت تکنیکال رسم می شود. به طوری که به عنوان یک فیلتر برای تغییر جهت حرکات قیمت عمل می کند. تحلیلگران تکنیکال و معامله گران بازارهای مالی از اندیکاتور Zig-Zag برای حذف نویزهای غیر ضروری از نمودار قیمت سهام استفاده می کنند. […]