به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید
<h1 class="entry-title">برچسب: ارزش در معرض ریسک</h1>

ریسک مالی برای گروه های مختلف

ریسک مالی برای سازمان ها ساخت و توسعه مجدد یک کسب و کار از مرحله اول بسیار دشوار و پرهزینه است. در برخی از موارد به منظور ادامه حیات شرکت، نیاز به سرمایه گذاری خارجی است. نیاز به بودجه و سرمایه خارجی توسط سرمایه گذاران خارج از سازمان، شرکت را با ریسک و مخاطره مالی […]

29 مهر

RiskMetrics در VaR چیست؟

RiskMetrics یک روش‌شناسی شامل روش‌ها و مجموعه داده‌ها برای محاسبه ارزش در معرض ریسک VaR سبد سرمایه‌گذاری است. RiskMetrics در سال ۱۹۹۴ معرف شد و اسناد فنی آن نشان می‌دهند که در سال ۱۹۹۴ توسط موسسه جی.پی.مورگان معرفی و در سال ۱۹۶۰ توسط Reuters جهت بهبود روش‌شناسی و ایجاد اطلاعات گسترده برای عموم مردم در […]

24 شهر

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک چیست؟ در دنیای مالی، مدیریت ریسک فرایند شناسایی، تحلیل و پذیرش یا کاهش عدم اطمینان در تصمیمات سرمایه‌گذاری است. اساساً، مدیریت ریسک زمانی رخ می‌دهد که یک سرمایه‌گذار یا مدیر صندوق تلاش می‌کند تا احتمال بالقوه زیان‌های سرمایه‌گذاری را تعیین کند و سپس با اقدامات سرمایه‌گذاری و تحمل خطر، اقدام مناسب را انجام […]