به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید
<h1 class="entry-title">برچسب: RBV</h1>

مدل RBV در برنامه ریزی استراتژیک چیست؟

دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) مدلی است که منابع را به‌عنوان کلیدی برای عملکرد برتر شرکت می‌بیند و با استفاده از منابع، شرکت را برای به دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی توانمند می‌سازد. RBV یک رویکرد برای دستیابی به مزیت رقابتی است که در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۱ میلادی پس از آثار مهم منتشرشده […]