به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید
<h1 class="entry-title">برچسب: گوردون</h1>
17 فرو

تعیین ارزش ذاتی سهام به کمک نسبت های مالی

برای سرمایه گذاران در بازار سهام، تعیین اینکه سهام بالاتر و یا کم تر از ارزش ذاتی خود قیمت گذاری شده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. ارزش ذاتی براساس محاسبات یا درک ارزش شرکت است، به طوری که با درنظر گرفتن تمام فاکتورها و تحلیل فاندامنتال انجام می شود. ارزش ذاتی ممکن است بالاتر […]

17 فرو

چگونه قیمت سهام شرکت تعیین می شود؟

به طور کلی بازار سهام مانند هر بازار دیگر، از طریق عرضه و تقاضا هدایت می شود. زمانی که یک سهام فروخته می شود، خریدار و فروشنده سهام برای مالکیت آن مبلغی را مبادله می کنند. قیمتی که سهام خریداری می شود، قیمت جدید آن خواهد شد. زمانی که سهام بعدی به فروش رسید، قیمت […]

10 خرد

محاسبه ارزش سهام در اکسل با استفاده از مدل گوردون

مدل گوردون یا مدل سود باقیمانده DDM، مدلی جهت محاسبه ارزش ذاتی سهام برمبنای ارزش فعلی سود تقسیمی پیش بینی شده با نرخ ثابت است. این مدل فرض می کند شرکت همیشه وجود داشته و سود تقسیمی براساس یک نرخ مشخص به صورت پیوسته افزایش می یابد. برای برآورد ارزش سهام، ارزش سهم تابعی از سودهای […]