به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید
<h1 class="entry-title">برچسب: Futures</h1>

تفاوت قرارداد Futures و Forward

خلاصه ای در مورد Futures و Forward هردو قرارداد، توافقی برای خرید و فروش یک دارایی مشخص با قیمت تعیین شده در یک تاریخ معلوم در آینده هستند. با این حال، قراردادهای forward در زمان سررسید، تسویه می شوند اما قراردادهای futures به صورت روزانه تسویه می شوند. هر دو قرارداد، اساساً عملکرد مشابهی دارند، […]