به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید
<h1 class="entry-title">برچسب: مهندسی</h1>

۹۹ سوالی که هر تحلیل گر داده آماتوری باید بتواند به آنها پاسخ دهد

زمانی که صحبت از تحلیل گرهای داده می شود، سوالات زیادی در زمان آزمون مصاحبه مطرح خواهد شد. چگونه می توانید یک پرسش تحلیلی بپرسید؟ چگونه می توانید از یک فرآیند تحلیلی برای جمع آوری الزامات استفاده کنید؟ این دو سوال فقط دو نمونه از سوالات بیشماری هستند که درک تحلیلگران را از چارچوبها و […]

03 ارد

مهندسی دانش

مهندسی دانش چیست؟ مهندسی دانش زمینه ای از هوش مصنوعی (AI) است که قوانین را برای اعمال داده به منظور تقلید از فرایند تفکر انسان جهت پردازش، ایجاد می کند. این زمینه به ساختار وظیفه یا تصمیم برای شناسایی چگونگی رسیدن به نتیجه گیری نگاه می کند. کتابخانه ای از روش های حل مسئله و […]