به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید
<h1 class="entry-title">برچسب: یادگیری عمیق</h1>

الگوریتم یادگیری جمعی ماشینی برای طبقه بندی و رگرسیون

 هدف کمینه یادگیری ماشینی (MLM) یک الگوریتم یادگیری نظارت شده است با عملکرد قابل مقایسه با اکثر روش های یادگیری ماشینی در حوزه هنر است، که به تازگی معرفی شده است. در این مقاله روش های جمعی و یکپارچه برای طبقه بندی و رگرسیون با استفاده از MLMs پیشنهاد و بررسی می شود. هدف از […]

هوش مصنوعی قوی

هوش مصنوعی قوی چیست؟ هوش مصنوعی قوی یا Strong Artificial Intelligence (AI) نوعی از هوش مصنوعی است که با هوش انسان برابری می کند. ویژگی های کلیدی AI قوی شامل توانایی ذهن، حل پازل، تصمیم گیری، برنامه ریزی، یادگیری و ارتباط است. همچنین باید آگاهی، افکار عینی، خودآگاهی، احساسات و معقول بودن را داشته باشد. […]

31 ارد

پردازش زبان های طبیعی یا NLP

پردازش زبان های طبیعی یا NLP چیست؟ پردازش زبان طبیعی (NLP)، زمینه ای از هوش مصنوعی است که کامپیوترها را قادر می سازد تا زبان انسانی را تجزیه و تحلیل و درک کنند. این کار به صورت ساختار نرم افزاری، فرموله شده به طوری که زبان های طبیعی را می فهمد و تولید می کند، […]

08 ارد

یادگیری ماشینی

یادگیری ماشینی چیست؟ مفهوم یادگیری ماشینی به برنامه کامپیوتری اشاره دارد که می تواند بدون کمک انسان از داده های جدید بیاموزد و تجربه کسب کند. یادگیری ماشینی، زمینه ای از هوش مصنوعی AI است که می تواند الگو و الگوریتم کامپیوتری را صرف نظر از تغییرات اقتصاد جهانی، توسعه دهد. (همچنین بخوانید؛ یادگیری عمیق […]

03 ارد

یادگیری عمیق

یادگیری عمیق یکی از توابع هوش مصنوعی است که عمکلرد مغز انسان را با پردازش داده ها و ایجاد الگوها جهت تصمیم سازی، تقلید می کند. یادگیری عمیق، زیر مجموعه ای از یادگیری ماشینی در هوش مصنوعی (AI) است که دارای شبکه هایی است که قادر به یادگیری بی نظیر از داده هایی بدون ساختار […]