به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید
<h1 class="entry-title">برچسب: CAPM</h1>

ماشین حساب آنلاین ارزش واقعی سهام

ارزش داتی سهام شرکت مورد نظر خودتان را با ماشین حسابی که در این مقاله معرفی شده است، پیدا کنید. دستورالعمل کار با ماشین حساب با وارد کردن مقادیری که در ادامه آمده است می توانید با چند کلیک ساده ارزش واقعی سهام مورد نظر خودتان در بورس را به صورت آنلاین پیدا کنید. مقادیر […]

16 مهر

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه – CAPM

مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه – CAPM مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه، مدلی است که رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده مورد انتظار دارایی‌ها به‌خصوص سهام را توصیف می‌کند. CAPM در امور مالی برای قیمت‌گذاری اوراق پر ریسک، تولید نرخ بازده مورد انتظار بر اساس ریسک دارایی‌هایی که هزینه‌های سرمایه آنها محاسبه‌شده است. ساختار مدل CAPM فرمول […]

02 تیر

فرمول محاسبه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) در اکسل چیست؟

مدل سرمایه گذاری دارایی سرمایه (CAPM) میزان بازده مورد انتظار دارایی را با توجه به نرخ بدون ریسک، بتا دارایی و بازده مورد انتظار بازار، اندازه گیری می کند. برای محاسبه بازده مورد انتظار دارایی، نرخ بدون ریسک را از بازده مورد انتظار بازار کم و مقدار حاصل را با بتا این دارایی ضرب کنید. سپس، نرخ […]