به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید
<h1 class="entry-title">برچسب: تحلیل</h1>
29 ارد

موج

موج چیست؟ یک الگوی رفتاری از بازار است که افتان و خیزان قابل توجهی را تجربه می کند. موج ها را می توان در رفتار مصرف کننده و روند قیمت شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که سعی در کسب سود از روند بازار دارند به موج سواران معروف هستند. موج در مباحث مالی به موارد گوناگونی […]