به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

برنامه ریزی مالی

پاسخ به سؤالات بزرگ مالی- چه زمانی می‌توان بازنشست شوم؟…چقدر باید پس‌انداز داشته باشم؟…چقدر باید خرج کنم؟ و یا سایر سؤال‌هایی ازاین‌دست می‌توانند دلهره‌آور به نظر برسند به‌خصوص در شرایط پیچیده بازارها و مقررات مالی و اقتصادی. بنابراین تصمیماتی خاص در زمینه‌های مشخص مانند تعمیرات و یا تعویض خانه، بازنشستگی و … می‌توان گرفت. فرآیند مشاوره ما به صورتی طراحی‌شده است که به‌تمامی این نگرانی‌ها پاسخی شفاف و اثربخش دهد. مشاوران ما برای هر مشتری یک نقشه راه بر اساس نیازها و خواسته‌های مالی‌شان ارائه می‌دهند.

برنامه‌ریزی مالی، فرآیندی بلندمدت است که وضعیت مالی شمارا برای رسیدن به اهداف و رؤیاهایتان مدیریت می‌کند. این فرآیند تمامی چالش‌های مالی که در طول زندگی به وجود می‌آیند را در نظر می‌گیرد.

برنامه‌ریزی مالی یک فرآیند است، نه یک محصول

وضعیت فعلی مالی شما یک پارامتر کلیدی در تدوین برنامه مالی است. پیش از آنکه سفر مالی خود را به مقصد اهدافتان شروع کنید باید بدانید که امروز کجا قرار دارید. میزان خالص دارایی‌ها و درآمد شما جزء ابزارهای ضروری برای برنامه‌ریزی مالی هستند، آن‌ها به شما در موارد زیر کمک می‌کنند:
· بررسی درصد پیشرفت در رسیدن به اهداف مالی
· برنامه‌ریزی در تغییر دارایی‌ها و بدهی‌ها
· برنامه‌ریزی مالی برای بازماندگان
· برآورد درآمد بالقوه بازنشستگی
· ثبت نمودار سالانه پیشرفت مالی
ارزیابی ارزش خالص دارایی‌ها باید سالانه و یا موردی به فراخور ایجاد تغییرات بزرگ در دارایی و بدهی‌ها انجام شود.

مراحل تدوین برنامه مالی

  • تعیین اهداف
  • جمع‌آوری داده‌ها
  • تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی وضعیت مالی
  • تدوین و توسعه برنامه مالی
  • اجرای طرح
  • نظارت بر برنامه و اصلاح

دریافت نمونه گزارش های خروجی برنامه شخصی مالی

 

PDFدانلود فایل
DOC دانلود فایل