به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

حسابداری و حسابرسی

حسابداری و حسابرسی جزء مهم‌ترین عملکردهای یک سازمان هستند که در مفهوم با یکدیگر متفاوت ولی بسیار مرتبط باهم هستند. تمامی کسب‌وکارهای کوچک قبل از شروع باید سیستم حسابداری خود را جهت ثبت اطلاعات مالی راه‌اندازی کنند اما حسابرسی علاوه بر حسابداری برای کسب‌وکارهای بزرگ یا کسب‌وکارهایی با پیشینه طولانی الزامی هست. درک تعاریف حسابداری و حسابرسی همچنین همبستگی این دو با یکدیگر برای هر کسب‌وکاری حیاتی است.

حسابداری یک فرآیند سیستماتیک جهت ثبت، ضبط، ذخیره و ارائه اطلاعات مالی سازمان‌ها است. حسابدار سوابق پیچیده‌ای از تمامی تراکنش‌های مالی شامل صورت‌های درآمد و هزینه (هزینه‌های مالیاتی، حقوق و دستمزد، حقوق صاحبان سهم و …) نگهداری و پایش می‌کند. فرآیند حسابداری با رسید تراکنش‌ها و دیگر اسناد مالی آغاز می‌شود. حسابداران تمام رویدادهای مالی را در حساب‌های شخصی جدا ثبت می‌کنند و برای این منظور از نرم‌افزارهای تخصصی بهره می‌گیرند. با استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در حساب‌های شرکت، حسابداران به‌طور مرتب صورتحساب‌های مالی شامل ترازنامه، اظهارنامه درآمد و … را جهت مقایسه و بررسی وضعیت مالی شرکت تدوین می‌کنند.

دانلود نمونه کارهای انجام شده