فیزیک مالی

25,000تومان

 • فایل:  pdf
 • حجم: 1.19 MB
 • زبان: فارسی
 • تعداد برگه: 219
 • نویسنده: جیمز اوئن ودرال
 • مترجم: حسین عبده تبریزي
 • مشخصات نشر: تهران، نشر نی
 • مشخصات ظاهري: 325 ص، جدول و نمودار
 • یادداشت: این اثر ترجمه ي کتاب زیر است:

The Physics Of Finanace, Predicting The Unpredictable: How Science Has Taken Over Wall Street, James Owen Weatherall, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 215 Park Avenue South, New York, NY 10003, USA, 2014.

توضیحات

فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر است:

 • یادداشت مترجم
 • مقدمه: در مورد مخ ها و دیگر شیاطین
 • فصل 1. بذرهای آغازین
 • فصل 2. شنا بر خلاف جریان آب
 • فصل 3. از خطوط ساحلی تا قیمت پنبه
 • فصل 4. شکست دادن کازینو
 • فصل 5. فیزیک در بازار سرمایه
 • فصل 6. فیزیک، ریاضیات و پول
 • منابع

جیمز اوئن ودرال فیزیک دان، فیلسوف و ریاضیدان است. از هاروارد، مدرسه ی تکنولوژی استیونز و دانشگاه کالیفرنیا (اروین) مدرک گرفته و در حال حاضر در دانشگاه کالیفرنیا استادیار منطق و فلسفه ی علم است مقاله هایش در مجله های اسلیت و ساینتیفیک آمریکن چاپ شده است.