ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻗﯿﺎﻧﻮس آﺑﯽ

10,000تومان

 • فایل:  PDF
 • حجم7.58 MB
 • زبان: فارسی
 • تعداد برگه: 44

مناسب برای مدیران و صاحبان کسب و کار، دانشجویان مهندسی و مدیریت

شناسه محصول: SW-BU-03 دسته: برچسب: ,

توضیحات

فهرست مطالب

استراتژی اقیانوس آبی (بخش اول: استراتژی اقیانوس های آبی (فصل اول : آفرینش اقیانوس های آبی)

 • آفرینش مستمر و بدون وقفه اقیانوس های آبی
 • از شرکت و صنعت به سمت جنبش استراتژیک
 • نوآوری ارزش : سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی
 • ابزارها و چارچوب های تحلیلی
 • نقشه وضعیت استراتژی
 • الگوی تصمیم گیری چهاراقدامی
 • شبکه چهاروجهی حذف کردن- تقلیل دادن- افزایش دادن- خلق کردن
 • سه خصوصیت یک استراتژی خوب
 • یک استراتژی اقیانوس آبی
 • شرکتی محصور در اقیانوس قرمز
 • ارائه بیش از حد نیاز بدون بازپرداخت
 • استراتژی فاقد انسجام
 • تناقضات استراتژیک
 • شرکت با پیشرانه های داخلی

استراتژی اقیانوس آبی (بخش دوم : تدوین استراتژی اقیانوس آبی (فصل سوم: تجدید ساختار مرزها ی بازار) )

 • مسیر 1: جستجو و بررسی در میان صنایع جایگزین
 • مسیر 2: جستجو و بررسی گروه های استراتژیک در صنایع
 • مسیر 3: جستجو و بررسی در میان زنجیره مشتریان
 • مسیر 4: جستجو و بررسی در میان محصولات و خدمات مکمل
 • مسیر 5: جستجو و بررسی در میان خصیصه های کارکردی یا احساسی خریداران
 • مسیر 6: جستجو و بررسی در سراسر زمان
 • استراتژی اقیانوس آبی (بخش دوم : تدوین استراتژی اقیانوس آبی (فصل چهار م : تمرکز بر تصویری بزرگ و نه بر اعداد و ارقام) )
 • ترسیم نقشه وضعیت استراتژی
 • مرحله اول: بیداری دیداری
 • مرحله دوم: شناسایی دیداری
 • مرحله سوم: نمایشگاه دیداری استراتژی
 • مرحله چهارم: ارتباطات دیداری
 • استفاده از نقشه پیشرو- مهاجر- راکد

استراتژی اقیانوس آبی (بخش دوم : تدوین استراتژی اقیانوس آبی (فصل پنجم : دستیابی به تقاضایی فراسوی وضع موجود)

 • دستیابی به تقاضایی فراسوی وضع موجود
 • سه گروه از غیر مشتریان
 • گروه اول غیرمشتریان
 • گروه دوم غیرمشتریان
 • گروه سوم غیرمشتریان
 • تلاش به منظور تصرف بزرگترین حوزه آبگیر

استراتژی اقیانوس آبی (بخش دوم : تدوین استراتژی اقیانوس آبی (فصل فصل ششم: پایه ریزی صحیح مراحل استراتژیک))

 • پایه ریزی صحیح مراحل استراتژیک
 • مراحل صحیح استراتژیک
 • بررسی مطلوبیت استثنایی قابل ارائه به خریداران
 • اهرم های مطلوبیت
 • از مطلوبیت استثنایی تا قیمت گذاری استراتژیک
 • گام یک: شناسایی دالان قیمت فروش انبوه
 • گام دو: تعیین سطح قیمت
 • از مطلوبیت، قیمت و هزینه به سوی تطبیق (پذیرش)

استراتژی اقیانوس آبی (بخش سوم : اجرای استراتژی اقیانوس آبی (فصل هفتم : غلبه بر موانع کلیدی سازمان ))

 • غلبه بر موانع کلیدی سازمان
 • اهرم محوری : عوامل تاثیر بی تناسب
 • از میان برداشتن موانع شناختی
 • سوار شدن بر˝ فاضلاب برقی”
 • دیدار با مشتریان ناراضی
 • جهش از موانع مربوط به منابع
 • توزیع مجدد منابع به فرآیندهای بحرانی
 • تغییر مسیر منابع از فرآیندهای غیربحرانی سازمان
 • مشارکت در مبادله
 • جهش از موانع انگیزشی
 • متمرکز شدن بر روی اشخاص مهم
 • قرار دادن اشخاص مهم در تنگ ماهی قرمز
 • تجزیه و اتمیزه کردن چالش استراتژیک جهت دستیابی به سازمان که خود تغییر می کند
 • غلبه کردن بر موانع سیاسی
 • ساکت شدن شیاطین و تحت نفوذ قرار دادن فرشتگان(پشتیبان ها)
 • به چالش کشیدن تفکر مرسوم

استراتژی اقیانوس آبی (بخش سوم : اجرای استراتژی اقیانوس آبی (فصل هشتم : تعبیه فرایند اجرای استراتژی در فرایند تدوین استراتژی))

 • تعبیه فرایند اجرای استراتژی در فرایند تدوین استراتژی
 • معجزه و قدرت فرآیند منصفانه
 • سه اصل فرآیند منصفانه
 • چرا به کارگیری فرآیند منصفانه در فرایند تدوین استراتژی ها اهمیت دارد؟

استراتژی اقیانوس آبی (بخش سوم : اجرای استرا تژی اقیانوس آبی (فصل نه م : دوام پذیری و تجدید استراتژی اقیانوس آبی))

 • دوام پذیری و تجدید استراتژی اقیانوس آبی
 • موانع و مشکلات تقلید ایده اقیانوس آبی

 

اطلاعات بیشتر

عنوان

خلاصه کتاب استراتژي اقیانوس آبی

عنوان اصلی

Blue Ocean Strategy

نویسندگان

ﭼﺎن ﮐﯿﻢ و رن ﻣﺎﺑﻮرن

تعداد صفحات

44

زبان

فارسی

فرمت

PDF

حجم

7.58 MB