به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید
<h1 class="entry-title">دسته: برنامه ریزی مالی</h1>

نسبت بدهی به درآمد خود را محاسبه کنید

اگر می خواهید یک وام جدید بگیرید باید این مقدار را بدانید. نسبت بدهی به درآمد (DTI) یک معیار مالی شخصی است که میزان بدهی به درآمد ناخالص شما را نشان می دهد. می توانید با تقسیم کل بدهی های ماهانه خود بر درآمد ماهانه ناخالص، نسبت بدهی به درآمد را به راحتی محاسبه کنید. […]

برنامه ریزی مالی

برنامه ریزی مالی چیست؟ یک طرح مالی شامل یک بیانیه جامع متشکل از اهداف بلند مدت به منظور دستیابی به رفاه فردی، پس انداز مناسب و استراتژی سرمایه گذاری براساس اهداف تعریف شده است. یک برنامه مالی می تواند به صورت فردی و یا با کمک مشاور مالی تهیه و تدوین شود. در هر صورت، […]

28 آوریل

برنامه ریزی مالی: آیا می توانید این کار را خودتان را انجام دهید؟

مشاوره مالی یکی از مباحث پرطرفدار این روزها است. از مشاوران خودکار، کارگزاران و مشاوران مستقل مالی تا برنامه ریزان مالی، وجود دارند افرادی که پول شما را مدیریت کنند. آیا این به معنی استخدام یک فرد حرفه ای جهت مدیریت پول و برنامه ریزی مالی است؟ نه لزوماً. با کمی هوش، مقدار کافی زمان […]

25 مارس

حساب پس انداز

حساب پس انداز چیست؟ حساب پس انداز یک حساب سپرده بهره است که در یک بانک یا سایر موسسات مالی افتتاح و نگهداری می شود به طوری که میانگین نرخ بهره را ارئه می دهد. موسسات مالی که حساب های پس انداز را ارائه می دهند، می توانند تعداد دفعات و مقادیر برداشت از حساب […]

25 مارس

چک

چک چیست؟ چک یک ابزار مالی است، یک سند نوشته شده همراه با تاریخ و امضاء حاوی دستور برداشت پول بدون قید و شرط از حساب بانکی است که بانک را ملزم به پرداخت مبلغ مشخصی به دارنده چک می کند. این پول از حساب بانکی یا حساب جاری برداشت می شود. ساختار چک از […]

25 مارس

تدوین یک برنامه مالی به کمک نقشه ذهنی

یکی از سخت ترین بخش های ایجاد یک طرح مالی، مدیریت تمام اجزای متحرک و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر است. این امر می تواند برای کسانی که با امور مالی آشنایی دارند بسیار ساده باشد، بنابراین ایجاد طرح مالی برای افرادی که دانش مالی کافی ندارند، می تواند بسیار پیچیده باشد. همچنین بخوانید؛ اهمیت […]