به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید
<h1 class="entry-title">روز: دسامبر 4, 2019</h1>

ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی چیست؟ ریسک عملیاتی، مخاطرات و ریسک هایی یک شرکت در یک صنعت مشخص طی انجام عملیات روزانه به منظور رسیدن به اهداف سازمانی را نشان می دهد. مثالی از ریسک عملیاتی، اختلال در فرآیندهای داخلی سازمان است. این ریسک با مشکلات خارجی مانند رویدادهای اجتماعی و اقتصادی، ریسک بازار (معروف به ریسک سیستماتیک) […]