به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید
<h1 class="entry-title">روز: نوامبر 26, 2019</h1>

تعریف End-to-End

End-to-End چیست؟ گزارش End-to-End فرایندی است که یک سیستم را از ابتدا تا انتها به پایان می رساند و یک راه حل دقیق کارا و عملکردی را ارائه می دهد و معمولاً بدون نیاز به بدست آوردن چیزی از شخص ثالث صورت می گیرد. End-to-End اغلب به افرادی گفته می شود که می توانند از […]